Organisaties wegwijs maken in de talloze Arbowetten, besluiten en richtlijnen, dat is wat Sufficio Arbo voor je doet.

Arbowetgeving is omvangrijk en het is vaak lastig om te begrijpen wat er werkelijk wordt verlangd. Elk bedrijf dient uiteraard te voldoen aan de Arbowetgeving: daarvoor is Sufficio Arbo dé oplossing. Sufficio Arbo is een slimme toepassing die het kaf van het koren kan scheiden en alle niet van toepassing zijnde wetgeving uitsluit. Dit creëert rust bij een organisatie, die daarmee precies weet wat van toepassing is én simpel aangeeft wat moet gebeuren.

 

Sufficio 2.3 is LIVE!

 

Sufficio als basis voor het Arbobeleid

  • Dit maatwerkregister van relevante wetgeving ondersteunt de huidige OHSAS 18001-certificering en ISO 45001-certificering
  • De rapportage en maatregelen zijn gericht op het verminderen van Arborisico’s en incidenten
  • Het legt taken, verantwoordelijkheden, procedures en werkinstructies vast voor werkzaamheden en activiteiten binnen het bedrijf
  • Bewaakt interne en externe communicatie van Arbo voorschriften en het beheer van informatie en documenten
Ik wil meer weten over:

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden