Bedrijven snel failliet na brand

Loop geen risico’s op (financiële) aansprakelijkheid bij incidenten en terughoudende verzekeraars.

‘De verantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij de gebruiker van het pand liggen.’

Volgens cijfers van het CBS zijn er de afgelopen tien jaar zes- tot achtduizend bedrijfsbranden per jaar. De financiële lasten hiervan lopen uiteen tussen de 400 miljoen en bijna één miljard euro. Van deze bedrijven is vijftig tot zestig procent na het eerste kwartaal failliet en dit loopt op tot negentig procent na twee tot drie jaar. Hoe kan een bedrijf zich beter voorbereiden op een situatie na een eventuele brand?

© 2012, Facility management magazine

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden