Energie-audit conform Europese Energy-Efficiency Richtlijn (EED)

Er zijn veel vragen over de mogelijke verplichting, noodzaak en welke acties u nu moet (laten) uitvoeren.

Wat is de Energy Efficiency Directive?

Vanuit Europese wetgeving is in 2012 de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) opgesteld om het energieverbruik per 2020 met 20% te verlagen. Aan de lidstaten de taak om de werking van het EED op te nemen in het landelijk beleid. De richtlijn had in juni 2014 geïmplementeerd moeten zijn in de Nederlandse wetgeving. Na enige druk vanuit Europa heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu nu een tijdelijke regeling in het leven geroepen.

Waarom Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie?


De eisen uitgewerkt in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie zijn op 10 juli 2015 definitief in werking getreden. Conform de richtlijn zijn alle grote bedrijven verplicht tot het uitvoeren van een energieaudit vóór 5 december 2015.

Lees meer hierover

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden