Informatiebijeenkomst ‘Managementsystemen en borging wetgeving met Sufficio’

De indeling van de ISO-normen vanuit de NEN verandert. Bent u voorbereid op wat de High Level Structuur indeling voor uw bedrijf betekent? Indien uw bedrijf is gecertificeerd voor meer dan één norm is de vraag naar meer eenheid gegroeid. Wat is de zin of onzin hiervan? Het ‘plug-in-model’ bevat ‘modules’ voor o.a. milieu- , kwaliteit- of arbomanagement met de daarbij behorende eisen. Belangrijke thema’s hierbij zijn effectiviteit, risico’s en kansen voor uw onderneming.

Meer bereiken met managementsystemen

Het belangrijkste doel van een managementsysteem is dat alle aspecten op het gebied van milieu, arbo en risico’s een plek krijgen. Daarbij is het noodzaak dat het bijhouden van en het voldoen aan wet- en regelgeving feilloos worden ondersteund. Sufficio is de oplossing die volledigheid borgt, het ‘voldoen aan’ bewaakt en aansluit bij de ontwikkelingen van de oude naar de nieuwe ISO-normen. Het naleven van wettelijke eisen in dat wat moet, wat een bedrijf wil en wat zelf wenselijk is binnen het eigen beleid.

U wilt tijdig weten welke wijzigingen belangrijk zijn voor uw organisatie. U bent gebaat bij een oplossing die u hierin niet alleen optimaal faciliteert, maar ook nog eens tijd en geld bespaart. Eerst zien en dan geloven? BMD Advies organiseert gratis informatiebijeenkomsten, eventueel met certifiserende instanties. Neem contact op met de BMD Advies vestiging in uw regio. 

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden