Nieuw Sufficio MAR

De ontwikkelingen binnen Sufficio staan niet stil. In het kader van inzicht en overzicht in al uw milieuaspecten heeft Sufficio nu de nieuwe module Sufficio MAR ontwikkeld.

Bij de invoering van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is het onderdeel ‘milieuaspecten’ (identificeren van milieuaspecten en het bepalen welke aspecten een belangrijk effect kunnen hebben, normpunt 4.3.1) in de praktijk onmisbaar.

Nu met een eigen maatwerkregister in Sufficio MAR heeft u inzicht waar de milieubelasting op activiteitenniveau ligt binnen uw bedrijf en houdt u dit ook nog eens gemakkelijk actueel. Hiermee implementeert u een beter milieubeleid en maakt u ook duidelijk wat u doet om risico’s tot het minimum te beperken.

Ook als uw organisatie niet ISO 14001-gecertificeerd is, maakt u met Sufficio MAR een perfect overzicht van alle milieuaspecten. U bepaalt verbetermaatregelen om de kans op milieurisico’s te verminderen of te voorkomen. Zo’n milieuaspectenregister is daarmee een belangrijk hulpmiddel voor elke KAM- en milieucoördinator, maar ook voor proceseigenaren en afdelingshoofden.

BMD Advies ondersteunt u bij het opstellen van een milieuaspectenregister in Sufficio MAR of wij importeren uw eigen al bestaande overzicht in het MAR systeem. Wij kunnen u ook ondersteunen door jaarlijks het register voor u te onderhouden. Hiermee bewaakt u alle informatie in het MAR op betrouwbaarheid.

 

 

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden