Ontwikkeling van de ISO 45001-norm

De ontwikkeling van OHSAS 18001 naar de ISO 45001-norm is vertraagd. Wat zijn de belangrijkste verschillen? Tot 12 mei jl. konden de ISO-leden, waaronder NEN, stemmen over de vraag of de ISO/DIS 45001 kon worden opgevolgd door een FDIS-versie, de eindversie. De stemming is helaas negatief verlopen, dat wil zeggen dat er eerst een tweede DIS-versie komt. Er is veel commentaar gekomen op de DIS-versie van 12 februari 2016 waarover nu is gestemd. De internationale normcommissie voor ISO 45001 heeft hierover van 6 tot 10 juni vergaderd. Het is niet gelukt deze commentaren allemaal te behandelen. De verwachting is dat de tweede DIS-versie niet eerder dan eind 2016 wordt gepubliceerd. De publicatie van de definitieve norm verschuift dan naar de tweede helft van 2017.

De belangrijkste verschillen zijn hieronder weergegeven.

Verschillen op basis HLS:

 • Context analyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen
 • Directe betrokkenheid leiding
 • Risico’s én kansen
 • Communicatie op basis behoeften (in- en extern)
 • Beheersing uitbestede processen
 • Gedocumenteerde informatie ipv procedures

De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor arbomanagement:

 • Begrip ‘worker’
 • Leiderschap (accountability, strategic planning)
 • Cultuur m.b.t. arbomanagement
 • Persons working under the control of the organzation
 • Commitment m.b.t. ‘hierarchy of control’
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften

Bron: SCCM

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden