Participatiewet van kracht kan grote gevolgen hebben

De Participatiewet en uw nieuwe (Arbo)verantwoordelijkheden. Met ingang van 1 januari jl. is de Participatiewet van kracht geworden.In het kort houdt dit o.a. in dat een werkgever, wanneer deze meer dan 25 medewerkers in dienst heeft, ook medewerkers met een arbeidshandicap dan wel een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moet nemen. Op termijn moet 5% van het personeelsbestand zo zijn opgebouwd.

Wat betekent dit nu voor u vanuit het Arbo-perspectief:

  • In het aannamebeleid moet hieraan aandacht worden besteed en dus naar worden geïnformeerd (dit staat haaks op de wet m.b.t. privacy);
  • Werkplekken en/of processen moeten mogelijk worden aangepast;
  • Intern zal extra begeleiding noodzakelijk zijn;
  • Niet alleen naaste collega’s, maar ook de BHV’ers moeten worden geïnformeerd;
  • De BHV-organisatie moet ingespeeld zijn op mogelijke nieuwe risico’s dan wel, geoefend hebben in het ontruimen van deze personen tijdens een calamiteit. Dit betekent ook dat wanneer een medewerker met de hierboven beschreven handicap wordt aangenomen, zij hierover geïnformeerd en gefaciliteerd worden met betrekking tot de ontruiming.


Al met al kan deze nieuwe wet grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Ons advies: laat u door ons verder informeren met betrekking tot de “do’s en dont’s”.

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden