Publicatie ISO/FDIS 45001 voor Arbomanagement

Op 30 november is ISO/FDIS 45001 gepubliceerd.

Dit komt neer op de eindversie van de norm. Er kan namelijk geen inhoudelijk commentaar meer worden ingediend, alleen nog redactionele wijzigingen. De stemming over deze norm loopt tot 25 januari 2018. Naar alle waarschijnlijkheid zal de norm definitief worden gepubliceerd in februari of maart 2018.

Het is nu al mogelijk om certificatieaudits op basis van deze versie uit te laten voeren. Certificaten kunnen echter pas worden verstrekt na publicatie van de definitieve norm en accreditatie van de betreffende certificatie-instelling. Het advies is dan ook om al te starten met de transitie naar de nieuwe norm.

Heeft u ondersteuning of advies nodig bij de overstap naar de nieuwe ISO 45001-norm, neem dan contact op met (één van) onze adviseurs.

 

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden