Sufficio is vernieuwd

Sufficio heeft een nieuwe update uitgebracht met nieuwe functionaliteiten. Sinds Sufficio in 2014 als online applicatie op de markt is gekomen, hebben de ontwikkelingen van dit systeem niet stil gestaan.

Per 13 april 2017 is de nieuwe versie van Sufficio voor haar gebruikers beschikbaar gemaakt. Het systeem Sufficio heeft verbeterde functionaliteiten en lay-out technische vernieuwingen ondergaan.

De nieuwe versie van Sufficio heeft niet alleen betrekking op het functioneren van het systeem, maar ook op het gebruik van verschillende nieuwe schermen en overzichten. De update is vooruitstrevend als het gaat om het genereren van managementinformatie en beantwoordt hiermee aan wensen van de bestaande Sufficio gebruikers.

De volgende onderwerpen zijn gewijzigd:

  • Beheer Gewijzigde wetgeving; het is mogelijk om direct een actienemer te koppelen aan een te ondernemen actie naar aanleiding van gewijzigde wetgeving.
  • Actielijst; vernieuwde actielijst, waarmee de ‘Te ondernemen acties’ overzichtelijk te beheren zijn, met cirkeldiagrammen voor een totaalbeeld.
  • Keurmerk op MAR; na controle door een BMD adviseur krijgt het MAR het keurmerk ‘gecontroleerd en goedgekeurd’ en de historie van wijzigingen die daarna plaatsvinden worden bijgehouden.

Handige informatie voor gebruikers

  • De update is automatische uitgevoerd en heeft geen gevolgen voor opgeslagen en/of bestaande gegevens.
  • De werking van het systeem is nog zoals voorheen. De nieuwe functionaliteiten zijn direct beschikbaar in Sufficio en in de verschillende onderliggende modules Arbo, Milieu, RI&E en MAR.
  • Nieuwe buttons en knoppen maken het werken met Sufficio nog gemakkelijker.
  • In de Sufficio handleidingen zijn alle veranderingen opgenomen, deze zijn te vinden op onze Sufficio website.
  • De systeemupdate is mede tot stand gekomen met input van Sufficio gebruikers.
  • Gebruikers worden de komende tijd ook via het Sufficio inlogscherm geattendeerd op de update.

Sufficio is een alles-in-één overkoepelende oplossing en levert een bijdrage aan beleid voor milieu, arbo en veiligheid. Sufficio geeft uniformiteit in het werken aan en het verbreden van betrokkenheid onder eigen medewerkers.

Monitoren, dashboard en workflow in één!

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden