Het PDCA en Sufficio

Een belangrijk principe bij certificering is het werken volgens de Plan-, Do-, Check-, Act-cyclus. Deze cyclus die ook terug te vinden in de werkwijze bij Sufficio en is een continu proces van beoordeling, handeling, bijstellen en verbetering.

 

    
  • PLAN - Het bedrijf beoordeelt haar huidige situatie en ontwikkelt milieu- en arbodoelstellingen en -beleid. Voor een milieu- en arbomanagementsysteem voorziet het register in een overzicht van de wettelijke verplichtingen.
  • DO  - Door een filtering in het register wordt per aspect aangegeven wat voor jouw bedrijf van toepassingen is en wat niet. Je voert acties en verbeteringen uit om eigen doelstellingen te bereiken.
  • CHECK - De aanpak voorziet je van een jaarlijkse check voor controle op de compliancy en levert je corrigerende maatregelen. Voor de wetgeving waar aan niet wordt voldaan ontvang je doelgerichte opvolgactiviteiten.
  • ACT - Je beheerst de maatregelen binnen de plannen voor beter beleid. Deskundige adviezen en bijbehorende acties verbeteren de effectiviteit van het eigen beleid.
 

 

De acties en aandachtspunten op basis van het voldoen aan de wet- en regelgeving binnen de modules van Sufficio zijn in één oogopslag zichtbaar op het dashboard van Sufficio; eigen acties en acties gekoppeld aan de wet- en regelgeving.

De kracht van Sufficio is dat specifieke acties toewijsbaar zijn aan personen binnen de organisatie, zelfs per afdeling op vestigingsniveau. Zodoende is het voor jouw bedrijf altijd inzichtelijk wie welke acties moet oplossen, waarbij optioneel is aan te geven binnen welke termijn en eventueel met welk budget. Deze werkwijze vertaalt zich naar een workflow managementsysteem.

 

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden