Compliance tool

Online je gegevens altijd beschikbaar via PC, Ipad of mobiel 

Door de vele wetten, richtlijnen, besluiten en verordeningen voor milieu- of arbomanagement verlies je al snel het overzicht. Laat staan hoeveel werk het al kost om dit allemaal uit te zoeken. Wil je juist zorgeloos de prestaties van het bedrijf verbeteren, risico’s managen en de relatie met klanten versterken? Sufficio helpt je op weg via het PDCA-model. Veel gecertificeerde bedrijven beschikken niet over de juiste middelen, om de van toepassing zijnde wet- en regelgeving snel en makkelijk transparant te maken. Sufficio is een online tool met verschillende modules dat zorgt voor een continu proces van risicobeheersing. 

Compliance management met Sufficio

Bijna ieder bedrijf realiseert zich dat het hebben van een goed maatwerkoverzicht van de wetgeving - of het nu om kwaliteit, arbo of milieu gaat - belangrijk is voor het behouden van de certificeringen. Je bent daarom geholpen met een intelligente oplossing die tijd bespaard. Sufficio biedt modules die de van toepassing zijnde wetten filteren, vertalen en verbetermaatregelen jaarlijks controleren. Een continu proces van het borgen van voldoen aan wetgeving.

 

Compliance monitoring en PDCA-cyclus

  • Sufficio borgt volledigheid van de van toepassing zijde wet- en regelgeving.
  • De maandelijkse (wets)wijzigingen worden op een presenteerblaadje aangeleverd.
  • Je beheert eenvoudig alle acties die hieruit voortkomen.
   Sufficio compliance management 

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden