De modules van Sufficio

Je bent ‘in control’ met Sufficio

In veel gevallen wordt een afwachtende houding aangenomen, dit levert vaak een ongemakkelijk gevoel op. Het zou beter zijn om een defensieve manier van werken om te zetten in pro-actief werken. Zowel top-down als bottom-up. Tijdig geïnformeerd worden over aanstaande veranderingen in wet- en regelgeving geeft zekerheid, zodat je kan koersen op wijzigingen. Op basis van deze gedachte bouwt Sufficio haar modules in een overkoepelende webapplicatie. Het stelt je in staat wet- en regelgeving te managen in één geïntegreerd systeem.

Ondersteuning ook vanuit eisen ISO

Elke module omvat zijn eigen wet- en regelgeving per aandachtsgebied. De modules Sufficio Milieu en Sufficio Arbo zijn oplossingen voor een op maat gemaakt register op het gebied van Milieu en/of Arbo. Ook om te voldoen aan de eisen uit ISO 14001 en ISO 45001. Voor bedrijven die naast de eis van inzicht in alle milieuwetgeving ook inzicht willen in de van toepassing zijnde voorschriften, heeft Sufficio Milieu eenvoudig een extra deel Voorschriftenmanagement beschikbaar. Nieuw is een aanvullende module Sufficio MAR voor het opstellen en beheren van een milieuaspectenregister. De module Sufficio RI&E houdt de RI&E en het Plan van Aanpak actueel.

Lees meer over Sufficio en  ISO 19600 voor compliance management.

Download uitgebreide informatie 

Flyer Sufficio Milieu                    Flyer Sufficio MAR                  FlyerSufficio Arbo                 Flyer Sufficio RI&E

Flyer Sufficio MilieuFlyer Sufficio ArboFlyer Sufficio RIE

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden