Arbobeleid

Drie basisverplichtingen waaraan jouw organisatie zich moet committeren

  1. Voldoen aan relevante wet- en regelgeving,
  2. Streven naar continue verbetering t.a.v. risico’s en gevaren,
  3. Bekend maken aan alle medewerkers zodat zij zich bewust zijn van hun eigen verplichtingen op Arbo gebied.

Met Sufficio Arbo krijg jij dit goed op orde. Je hebt in één keer overzicht en inzicht in wetgeving, praktische adviezen met acties op direct aan de slag te gaan. Deze Sufficio Arbo oplossing sluit aan op de huidige normen voor managementsystemen en bereidt je voor op een audit controle. Hierbij is het oordeel van de toezichthouder en een controle bepalend of je goed op weg bent. Sufficio helpt je hierbij met altijd actuele en volledige informatie van de Arbowetgeving op maat.

Sufficio en deskundigheid ISO 45001

Er is nog steeds een groeiende behoefte voor bedrijven om zich te certificeren om een veilige werkomgeving aan medewerkers te bieden. Het goed op orde hebben hiervan is niet voor elk bedrijf een vanzelfsprekendheid. De certificerende instanties controleren niet alleen op het ‘voldoen aan’ de norm, maar meer ook of voor het bijhouden van alle vereisten een gedegen methode wordt gebruikt. Het is daarom van essentieel belang interne en externe deskundigheid te gebruiken die alle arbeidsrisico’s en gevaren inventariseert en actualiseert. In Sufficio Arbo geef je op afstand het bevoegd gezag tijdelijk met de rol als toeschouwer inzicht in de gevraagde informatie, laat je zien hoe je het voldoen aan wetgeving borgt, dat je volledig op de hoogte bent en blijft van alle wetten en regels.

De eisen vanuit ISO 45001 (voorheen OSHAS 18001) worden in Sufficio Arbo belicht en je borgt hiermee het ‘voldoen aan’. 

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden