Arbocompliance

Met Sufficio Arbo krijg je een beoordeling door een veiligheidskundige, wet- en regelgeving wordt automatisch geactualiseerd. Relevante wijzigingen worden doorgegeven en vertaald naar een begrijpelijke tekst. Sufficio biedt input voor arbobeleid, planning, implementatie en uitvoering. Jouw organisatie haalt betere Arboprestaties met Sufficio Arbo dat gebruik maakt van de Plan-Do-Check-Act aanpak (PCDA-cyclus). Door de werking van Sufficio Arbo kan je je efficiënter focussen op het verbeteren van Arbeidsomstandigheden en veiligwerken.

Met Sufficio Arbo controle op voldoen aan Arbowet- en regelgeving

De manier waarop de wet- en regelgeving is beschreven, is vaak een enorm doolhof. De wetteksten zijn erg lang en geven vaak een vaag beeld. Daarnaast zijn veel wetten en regels vaak ook helemaal niet relevant. Sufficio Arbo heeft de benodigde wet- en regelgeving voor je organisatie in kaart gebracht en heeft dat ook nog eens vertaald in 'Jip en Janneke' taal. Daarnaast wordt de relevante wet- en regelgeving elke maand geüpdatet met actuele wijzigingen. Zo blijf je op de hoogte van de recente en relevante wet- en regelgeving die ook nog begrijpelijk is.

Objectieve beoordeling door veiligheidskundigen

Om objectief te beoordelen wat de risico’s zijn en aan welke aspecten je voldoet vanuit de Arbowet, staan ervaren veiligheidskundigen tot je beschikking. Zij hebben uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving, verschillende praktijkervaringen en zien in één opslag hoe jouw bedrijf ervoor staat. Zo ontstaat er een uitwisseling van praktische en theoretische deskundigheid. Door arbeidsomstandigheden te laten beoordelen door een externe partij, borg je dat de belangen van de organisatie geen invloed hebben op de beoordeling.

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden