Audittool

Arbocompliance check elk jaar

Om te toetsen of jouw bedrijf voldoet aan alle vereisten uit de Arbowet en die de instanties aan de certificering stelt, verzorgen wij ieder jaar een compliancecheck voor Arbo. Hierbij zie je of het bedrijf al dan niet voldoet,  binnen de driejaarlijkse auditcyclus, per aspect, eveneens weer in begrijpelijk Nederlands.

Arborapportage met toegesneden acties

De rapportage die hier uit voortkomt, levert je toegesneden acties voor verbeteringen. Aan het actieplan met praktische aandachtspunten en maatregelen, koppel je binnen Sufficio Arbo handig aanvullende foto's. Je krijgt een overzicht met daarin vermeld waaraan wel/niet wordt voldaan of wat (nog) niet van toepassing is.

Verbetermaatregelen per medewerker

De kracht van Sufficio zit in het feit dat je specifieke acties koppelt aan specifieke medewerkers binnen je eigen organisatie. Zodoende heb je altijd inzichtelijk wie welke actie wanneer moet uitvoeren. Hierbij is optioneel aan te geven binnen welke termijn dit moet gebeuren en eventueel met welk budget. In tegenstelling met andere aanbieders zit dit standaard in Sufficio.

Input voor Arbobeleid en MT

Met het workflow management onderdeel stimuleer je betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de gehele organisatie. Door deze werkwijze ontstaat binnen de organisatie een bewustwordingsproces met als gevolg een actieve rol van leidinggevende en medewerkers. Inzicht = overzicht = resultaat ten behoeve van Arbobeleid.

                                                                                                                      Informatie Sufficio ArboDownload hier uitgebreide informatie Sufficio Arbo

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden