CLAIM cultuur in Nederland! Amerikaanse toestanden?

Dat het onderwerp een hot issue is, blijkt wel uit het feit dat ongeveer de helft van de bedrijven hier meer over willen weten. Een lange proceduretijd is vaak het probleem dat al snel zogenaamd juristenvoer wordt.

Het is niet meer zoals vroeger toen een medewerker 40 jaar voor dezelfde baas werkte, daarbij lichamelijke klachten opliep en vervolgens bij zijn pensioen zijn zoon introduceert als opvolger.
Tegenwoordig stappen mensen voor een kwartje meer salaris over naar een andere baan en zie je dat de loyaliteit naar de werkgever afbrokkelt.

Bij een eerste incident op de werkvloer is direct een letselschadeadvocaat aanwezig, die bij wijze van spreken adviseert om eerst foto's van de omgeving te maken en dan pas de EHBO-koffer te halen. Maar de zorgplicht van werkgevers die, wat vaak niet bekend is, is ook van toepassing op uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers. Een werkgever moet voldoen aan goed werkgeverschap en moet dit ook kunnen bewijzen. In het kader hiervan worden het vaakst claims ingediend. De werknemer heeft namelijk gelijk, tot het tegendeel is bewezen.

De veranderende rol van verzekeringen in het geval van ongevallen en de rol van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) komen steeds meer dichterbij. Daarnaast zijn er nog de consequenties die ongevallen op het bedrijfsimago hebben en de toenemende invloed van social media hier op. Het is duidelijk dat claims vermijden vaak lastiger is dan men denkt. Het voornaamste aandachtspunt is het kunnen aantonen dat uw medewerkers veilig werken.

Een handreiking met als doel het voorkomen van claims:

 • stel een volledige RI&E op en laat deze altijd valideren (eis verzekeraar);
 • voer het Plan van Aanpak uit;
 • laat de RI&E jaarlijks actualiseren;
 • leg gemaakte (Arbo)afspraken altijd schriftelijk vast;
 • leg verantwoordelijkheden en toezicht goed vast;
 • coach de medewerkers op gebied van veiligheid;
 • houd het praktisch en werkbaar!


De tips voor veilig werken: inventariseer en evalueer de risico's per werkplek (actuele en volledige RI&E);

 • voer het Plan van Aanpak uit (fasering kan, maar met een alternatief en gemotiveerd);
 • bewaar onderzoeken, ook van goede situaties;
 • geef voorlichting en instructie;
 • hou toezicht en spreek mensen aan;
 • neem veiligheids- en gezondheidsklachten serieus;
 • werk aan veiligheidsgedrag (en geef daarbij het goede voorbeeld).

 


Bron: BMD Informatiebijeenkomst

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden