Een actuele en dynamische RI&E

Risicomanagement, verandering van gedrag, beïnvloeding van de organisatiecultuur: hoe krijg je een actuele en  dynamische RI&E?Bedrijven en organisaties hebben hun handen vol aan veilig werken. Hoe mooi zou het zijn als zij risicovermindering gestroomlijnder konden aanpakken?

Goed nieuws: dat kan ook! Door in te steken op een actuele en dynamische RI&E kunnen bedrijven systematischer omgaan met risico’s, de introductie van managementsystemen en cultuurverandering.

De dynamische RI&E kent verschillende aspecten. Daarbij zijn er diverse stadia van risicomanagement die we moeten doorlopen: inspectie, RI&E, managementsysteem en tot slot cultuurverandering. De risicobeheersing kenmerkt zich in dat proces eerst als ad hoc, operationeel en hard (moeten) en verloopt vervolgens naar lange termijn, strategisch en zacht (willen).

Een actuele RI&E kenmerk zich door een continue stroom van informatie, waarbij de veranderende en nieuwe wetgeving op regelmatige basiswordt bijgewerkt. Een RI&E actueel houden gebeurt met een onderhoudscontract.

De voordelen van Sufficio RI&E zijn:

  • Wij agenderen de jaarlijkse actualisatie van de RI&E en voeren deze uit;
  • U wordt op de hoogte gehouden van de laatste wetswijzigingen en jurisprudentie en deze wijzigingen worden tijdens de actualisatie besproken en verwerkt;
  • Organisatorische en technische wijzigingen binnen de organisatie worden besproken en verwerkt in de geactualiseerde RI&E;
  • De nieuw uit te voeren acties worden in het Plan van Aanpak verwerkt;
  • De validatie van de RI&E verloopt niet;
  • U blijft beschikken over een actuele en getoetste RI&E;
  • De risico’s op een claim worden zo beperkt.


Bron: Arbo-online / BMD Advies - nov 2015

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden