Naleving Europese regels voor chemische stoffen

De naleving van Europese regels voor chemische stoffen is vaak nog niet op orde. Chemische stoffen worden goed geregistreerd, maar de informatie over risico’s en toepassingen in de keten is onder de maat. Dat concluderen de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van gezamenlijk uitgevoerde controles.

Werkgevers treffen onvoldoende maatregelen om hun medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In meer dan de helft van de gevallen is de kwaliteit van de verplichte informatiebladen (VIB) en etiketten niet op orde. De VIB’s geven informatie over de risico’s en het gebruik van de chemische stof. Niet alle fouten in VIB’s leiden meteen tot een risico op gezondheids- of milieuschade, maar de informatie is van belang bij het inventariseren van de blootstelling aan en risico’s van gevaarlijke stoffen, een onderdeel van de RI&E.
 
Uit de inspecties blijkt dus dat de naleving van de registratieplicht wel goed is. De gecontroleerde stoffen waren bijna allemaal geregistreerd bij het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA) of hoefden (nog) niet geregistreerd te worden. De ILT, NVWA en de Inspectie SZW en hun ministeries werken sinds 2007 samen om de naleving van de REACH- en CLP-regelgeving te bevorderen. Naast een groot aantal gezamenlijke inspecties organiseren zij ook workshops en geven zij informatiebladen uit om het kennisniveau bij bedrijven en importeurs te verhogen.

Bron: Min. SZW-2014

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden