Verzekeringspolis en clausule RIE verplichting

Als een RI&E vereist is in de bedrijfsverzekeringspolis dan is het logisch dat er ook naar wordt verwezen in een RI&E clausule. Verzekeraars zijn wel continu met het RI&E vraagstuk bezig, maar vinden het nog lastig om dit in te vullen. Hun belangrijkste doel is om zelf geen risico’s te lopen.

Vast staat dat het niet nakomen van RI&E-verplichtingen door ondernemers in hun organisatie leidt tot verval van dekking. De RI&E verplichtingen zijn:
-    RI&E opstellen;
-    Plan van Aanpak schrijven;
-    Plan van Aanpak uitvoeren;
-    Actualiteit en continuïteit.

Een verzekeringsmaatschappij gaat er vanuit dat ieder bedrijf zich aan de wet houdt en deze verplichting nakomt. De verzekeraar kan namelijk een gedekte schade verhalen op de werkgever als deze “willens en wetens” de RI&E verplichtingen (stelselmatig) aan zijn laars lapt. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en zal van geval tot geval beoordeeld worden.

Toch wordt er niet altijd een clausule opgenomen in een verzekeringspolis met betrekking tot de RI&E. Uiteraard wordt deze mondeling wel besproken bij de aanvraag of in een aanvraagformulier vermeld. Dus het is niet alleen een must vanuit de wet dat een RI&E noodzakelijk is, maar ook een wens vanuit de verzorgingsmaatschappijen om de kans op risico’s aanvaardbaar te houden. De houding wordt dus meer en meer; heeft een bedrijf geen RI&E dan is het risico niet acceptabel!

Indien er wel een clausule wordt opgenomen in de polis, dan laat de verzekeraar niets aan het toeval over. De verzekering is dan alleen aangegaan onder de voorwaarden dat verzekeringsnemer een RI&E heeft uitgevoerd en een RI&E-rapport met Plan van Aanpak heeft opgesteld. En dan ook volgens de actuele arbeidsomstandigheden. Die actualisatie is van groot belang. Want bij een aansprakelijkheid voor een bedrijf voor zaak- en letselschade, die het gevolg zijn van het niet uitvoeren van wettelijke verplichte maatregelen over arbeidsomstandigheden, kan het eigen risico oplopen tot € 25.000,-. Het bedrijf moet dan zelf aantonen dat een RI&E wel is uitgevoerd en maatregelen zijn genomen ten aanzien van risico’s volgens de laatste stand van de Arbowet.

Bron: Verzekeraarsonderzoek NL 2015

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden