Vijf tips voor thuiswerken

Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, en dat is het ook. Althans, zonder thuiswerkbeleid. Hoe kunnen werkgevers zo’n thuiswerkbeleid realiseren? 


Hier volgen vijf tips:

  1. Laat mensen niet fulltime thuiswerken. Voor de binding met het bedrijf is het belangrijk dat ze minstens twee dagen per week aanwezig zijn. Bovendien hebben sommige werknemers minder zelfdiscipline; anderen zijn erg gesteld op sociale contacten.
  2. Voer thuiswerken geleidelijk in. Evalueer het traject na ongeveer een half jaar. Bepaal dan onder meer of de vooraf gestelde doelen zijn bereikt, de kosten niet uit de hand lopen en de ict nog up-to-date is.
  3. Zorg voor een inrichting van de thuiswerkplek. Is die niet goed op orde, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt.
  4. U kunt discussie over kosten van bijvoorbeeld telefonie of de inrichting van een werkplek voorkomen door dit soort zaken vast te leggen in een telewerkovereenkomst.
  5. Maak gebruik van de wettelijke regelingen. Onder de huidige werkkostenregeling geldt geen expliciete belastingvrijstelling meer voor inrichting van de werkplek thuis. Maar er is wel een vrijstelling voor arbovoorzieningen – een ergonomische stoel, goede verlichting, een stevig bureau. Met deze vrijstelling kan de werkgever voor de thuiswerker ook goed uit de voeten. Voorwaarden voor belastingvrije vergoeding/verstrekking aan de thuiswerker: de voorziening moet in een Arboplan zijn neergelegd en mede op de (thuis)werkplek worden gebruikt. Het thuiswerken moet bovendien berusten op een afspraak tussen werkgever en werknemer.


Bron: Arbo-online – 2015

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden