Actuele RI&E route

Stap 1
Verzamelen van informatie voor efficiënte uitvoering van de RI&E, zoals verzuimcijfers, beleidsplan en personeelsstatistiek.

Stap 2
Bedrijfsbezoek voor gesprek met een vertegenwoordiger van het management met betrekking tot het gevoerde arbo- en verzuimbeleid.

Doornemen van vragenlijst RI&E uit Sufficio samen met de preventiemedewerker(s). Tevens worden de werkplekken in de bedrijfsgebouwen beoordeeld. Gegevens worden online opgenomen door BMD-adviseur in Sufficio RI&E. Een eerste globale inventarisatie voor explosieveiligheid, machineveiligheid en opslag gevaarlijke stoffen vindt plaats, met als doel om deze onderwerpen te borgen in de RI&E. Aangevuld met een rondgang en toelichting van enkele werknemers over hun werkzaamheden.

Stap 3
Bespreken van de conceptrapportage: Dit is een momentopname en gebaseerd op de door de organisatie verstrekte informatie en de bevindingen van de adviseur. Prioriteiten 1,2 en 3 zijn op basis van onze eigen beoordelingsmethodiek aan het Plan van Aanpak toegevoegd door de arbodeskundige. De bevindingen worden besproken aangevuld met de Kinney & Wiruth (= Fine & Kinney) methode.

Stap 4
Proces van goedkeuring van de conceptrapportage naar definitief, inclusief een volledig ingevuld Plan van Aanpak (digitaal en online). Mogelijkheid tot wijzigingen en aanvullingen, eventueel toevoegen van interne einddatum, verantwoordelijke en optionele budgetten door gebruiker.

Stap 5
Bij akkoord wordt de RI&E definitief gemaakt en altijd gevalideerd door een gecertificeerd kerndeskundige. Sufficio Workflowmanagement systeem presenteert de acties uit het Plan van Aanpak op een dashboard, aan te vullen met eigen acties binnen het bedrijf.

Note: Er bestaat geen verplicht instrument om een risico-inventarisatie uit te voeren. Als BMD Advies hebben wij op basis van literatuur, aangevuld met de praktijkkennis van onze arbo-specialisten, een uitputtende vragenlijst ontwikkeld. Ons inventarisatie-instrument wordt maandelijks op volledigheid beoordeeld en aangevuld met nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving en achterliggende richtlijnen en instrumenten. Hiermee garanderen wij dat wij tijdens de uitvoering van de RI&E alle op dat moment geldende wet- en regelgeving in uw situatie beoordelen.

 

                                                                                                            Download hier Flyer RI&E werkwijze

 

Terug naar de vorige pagina

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden