Als je de milieueffecten van de organisatie wilt bewaken, dan stel je hiervoor een milieuaspectenregister op. Sufficio MAR is de eerste online tool waarmee je een compleet overzicht van de milieuaspecten bijhoudt en beheert.

 

Maatwerk register online

Met een eigen maatwerkregister in Sufficio MAR heb je inzicht waar de milieubelasting op activiteitenniveau ligt en je houdt dit ook nog eens gemakkelijk actueel. Je pakt hiermee de kans voor een beter milieubeleid aan en maakt daarbij in dit beheerssysteem duidelijk wat je doet om risico’s tot het minimum te beperken. Een aanpak waarmee je direct bij de auditor een ‘voldoende’ scoort als verplicht onderdeel van ISO 14001. Je laat zien dat je inzicht hebt in het functioneren van preventieve verbetermaatregelen. Heb je al Sufficio Milieu, profiteer dan van de voordelen door koppeling van Sufficio MAR met Sufficio Milieu.

 

 

Sufficio 2.3 is LIVE!

 

Geen ISO 14001, wel een register

Ook als de organisatie niet ISO 14001-gecertificeerd is, maak je met Sufficio MAR een perfect overzicht van alle milieuaspecten. Met het identificeren van de milieuaspecten creëer je als het ware een soort risico-inventarisatie & -evaluatie van milieueffecten. Als basis voor het milieumanagementsysteem bepaal je in Sufficio MAR niet alleen de milieu-effecten, maar ook de risicoscore om prioriteiten te geven aan elke maatregel. Je bepaalt verbetermaatregelen om de kans op milieurisico’s te verminderen of te voorkomen. Zo’n milieuaspectenregister is daarmee een belangrijk hulpmiddel voor de KAM- en milieucoördinator, maar ook voor proceseigenaren en afdelingshoofden.

Ik wil meer weten over:

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden