Energy-Efficiency Richtlijn vanuit Europese wetgeving

Moet ik wel of niet een energie-audit uitvoeren voor mijn organisatie?

Vanuit Europese wetgeving is in 2012 de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) opgesteld welke in juni 2014 geïmplementeerd had moeten zijn in de Nederlandse wetgeving. Op 10 juli 2015 is een Tijdelijke Richtlijn energie-efficiëntie definitief in werking getreden. Conform deze richtlijn zijn alle grote bedrijven verplicht tot het uitvoeren van een energieaudit vóór 5 december 2015. Het is nu 2016, dus check hier of de verplichting voor jouw organisatie geldt!

Jouw onderneming valt hieronder als je:

  • meer dan 250 werknemers heeft – alle vestigingen/locaties van de onderneming in Nederland worden samen gezien als 1 onderneming, of;
  • een jaaromzet heeft van meer dan 50 miljoen euro, of;
  • een jaarlijks balanstotaal heeft van meer dan 43 miljoen euro.


De energie-audit moet aan de volgende eisen voldoen:

  • gebaseerd zijn op actuele, gemeten, traceerbare operationele energieverbruiksgegevens;
  • een energieverbruiksprofiel bevatten van (groepen) gebouwen, industriële processen;
  • installaties (incl. vervoer) bevatten;
  • wanneer mogelijk gebaseerd zijn op levenscycluskosten in plaats van simpele terugverdientijden;
  • de belangrijkste verbeterpunten betrouwbaar in beeld brengen.


Wat betekent dit precies?
Stap 1. Beoordeel of de tijdelijke regeling van toepassing is op jouw bedrijf en leg dit vast.
Stap 2. Voer een energie-audit uit indien je organisatie onder de bepaling van de tijdelijke regeling valt (in dit geval mogen de interne medewerkers niet betrokken zijn bij de gecontroleerde activiteit en moet de audit worden beoordeeld door een externe instantie) of;
Stap 3. Laat een externe instantie de energie-audit voor de organisatie uitvoeren.

BMD Advies kan organisaties met verschillende diensten ondersteunen in het kader van de EED. Voor meer informatie neem contact op met de BMD Advies vestiging in je regio

Note:
Er gelden ten aanzien van deze audit een aantal vrijstellingen. Als je deel neemt aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3), of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE), of als je onderneming als ISO 50001 gecertificeerd is, dan voldoe je reeds aan de auditverplichting.

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden