Informatiebijeenkomst ‘Actuele milieuwetgeving en Sufficio’

Bij BMD Advies vinden regelmatig Informatiebijeenkomst plaatst voor ISO-14001 bedrijven uit de eigen regio met het onderwerp ‘Actuele milieuwetgeving en Sufficio’.

Er wordt dan ruim stilgestaan bij recente veranderingen in de milieuwet- en regelgeving en wat dit betekent met praktische tips. Denk aan wat op korte termijn en lange termijn wijzigt m.b.t. AIM, 4e tranche, PAS en omgevingswet.

Met een demonstratie van Sufficio Milieu wordt altijd invulling gegeven aan een methode om wetgeving bij te houden en proactief te werken. Als gastspreker heeft de heer Ten Dolle van Sibelco de implementatie en voordelen van Sufficio binnen het eigen bedrijfszorgsysteem toegelicht op de bijeenkomst in 2015. De aanwezige KAM- en milieucoördinatoren hebben zich enthousiast aangemeld voor een vervolgdemonstratie Sufficio Milieu op hun eigen locatie, waarbij BMD Advies specifiek inzoomt op de wensen van het bedrijf.

BMD Advies -  2015

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden