Onderzoek Toegevoegde waarde ISO 14001

Alle ISO-normen zijn gebaseerd op het principe van continue verbetering. Uit onderzoek SCCM blijkt dat de invoering van milieu-managementsysteem o.b.v. ISO 14001 heeft geleidt tot een aantal verbeteringen.

-    Inzicht in milieuaspecten en mogelijkheden tot verbetering

-    Inzicht in wensen van klanten ten aanzien van milieuprestaties

-    Milieuprestaties verbonden aan de eigen processen

-    Milieuprestaties verbonden aan ingekochte producten

-    Bewustzijn en gedrag van werknemers ten aanzien van milieu

-    Procesbeheersing en grip op milieubeleid

-    Inzicht in de van toepassing zijnde milieuwet-en regelgeving

-    Naleving van wettelijke eisen op gebied van milieu

 

Bron SCCM sept 2013: Onderzoek Toegevoegde waarde ISO 14001.

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden