Richtlijn ISO 19600 gepubliceerd

De internationale richtlijn voor compliancemanagement (ISO 19600) is gepubliceerd. De ISO 19600 is geen eisenstellende en certificeerbare norm, maar een richtlijn die is bedoeld om organisaties te helpen hun bestaande aanpak van compliancemanagement te verdiepen en te verbreden.

ISO 19600 ondersteunt organisaties met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook bij het voldoen aan allerlei andere eisen, zoals klanteisen, interne gedragscodes en brancheafspraken. Het geeft richtlijnen voor het vaststellen, ontwikkelen, uitvoeren, evalueren, onderhouden en verbeteren van een effectief managementsysteem. De richtlijn is geschikt voor alle typen organisaties, ongeacht hun omvang.

Compliancemanagement maakt vaak al deel uit van ISO 14001 en OHSAS 18001 en zal in de toekomst een steeds grotere rol krijgen. Compliancemanagement speelt ook een rol in onze oplossing voor het bijhouden van wet- en regelgeving ‘Sufficio’. Sufficio ondersteunt bedrijven op basis van compliancemanagement aan de gestelde eisen in de ISO 14001 (milieumanagement) en OHSAS 18001 (arbomanagement). Tevens helpt het bedrijven hun aanpak te verbeteren.

Januari 2015

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden