Audittool

Milieucompliance check elk jaar

Om te toetsen of je bedrijf voldoet aan alle vereisten die de instanties aan de certificering stelt (dit is een verplichting), verzorgen wij ieder jaar een compliancecheck binnen Sufficio Milieu. Hierbij zie je of het bedrijf al dan niet voldoet, binnen de driejaarlijkse auditcyclus, per aspect, eveneens weer in begrijpelijk Nederlands.

Milieurapportage met toegesneden actiepunten

De rapportage die hier uit voortkomt, levert je toegesneden acties voor verbeteringen. Aan het actieplan met praktische aandachtspunten en maatregelen, koppel je binnen Sufficio Milieu handig aanvullende foto's. Je krijgt een overzicht met daarin vermeld waaraan wel/niet wordt voldaan of wat (nog) niet van toepassing is.

Verbetermaatregelen per milieu aspect

De kracht van Sufficio zit in het feit dat de specifieke acties te koppelen zijn aan specifieke aspecten per medewerkers binnen de organisatie. Zodoende heeft het bedrijf altijd inzichtelijk wie welke actie wanneer moet uitvoeren. Hierbij is optioneel aan te geven binnen welke termijn dit moet gebeuren en eventueel met welk budget. In tegenstelling met andere aanbieders zit dit standaard in Sufficio.

Milieumanagement en rol leidinggevende

Het workflow management onderdeel stimuleert betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de gehele organisatie. Door deze werkwijze ontstaat binnen de organisatie een bewustwordingsproces met als gevolg een actieve rol van leidinggevende en medewerkers. Inzicht = overzicht = resultaat.

 

                                                                                                                       Informatie Sufficio MilieuDownload hier uitgebreide informatie Sufficio Milieu

 

 

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden