Milieucompliance

Heb je een ISO 14001-certificaat en wil je deze certificering behouden? Sufficio Milieu hanteert een systematiek waarmee je kunt aantonen dat je compliant bent. De richtlijnen voor deze verplichting zijn vastgelegd in de NEN- ISO 19600 voor compliance management. Je wilt daarbij niet alleen op de hoogte te zijn van de vele (veranderende) milieuwetten, -richtlijnen en -besluiten; je moet deze ook naleven in de praktijk en verankeren in de bedrijfsprocessen. Alleen al het systematisch bijhouden van alle voortdurend wijzigende milieuwet- en regelgeving vraagt om deskundige juridische kennis. Datzelfde geldt voor het opzetten van een sluitend systeem.

Voldoen aan milieuwet- en regelgeving

Als QHSE-, Milieu- of KAM-manager is het je taak om een volledig register op te nemen, bij te houden en dit ook nog eens te vertalen naar wat er nu werkelijk wordt verlangd. Wil je af van de losbladige informatiesystemen, CD-rom’s of zelfs het online zoeken in een database? De oplossing Sufficio Milieu bespaart al gauw duizenden euro’s en is de oplossing die je hierin niet alleen optimaal faciliteert, maar ook nog eens tijd scheelt. Daarbij is het overigens van groot belang - en soms zelfs van levensbelang in het bedrijf - om niet in te leveren op kwaliteit. Met Sufficio Milieu heb je alles in één; een maatwerk register voor het voldoen aan milieuwet- en regelgeving, actueel met advies voor verbetermaatregelen in praktische acties. 

Naast Sufficio Milieu is er nu ook Sufficio MAR, een tool waarmee je een compleet overzicht van milieuaspecten bijhoudt en beheert.

Sufficio Milieu wet- en regelgeving vanuit ISO 14001

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden