MAR als managementbeheerssysteem

Sufficio MAR geeft overzichten met eenzelfde format, indeling en layout en ingericht op activiteit per locatie. Vanuit het management is hiermee de betrokkenheid binnen de organisatie breder en bereik je uniformiteit in het uitdragen van het milieubeleid binnen de organisatie. Je managet eenvoudig alle activiteiten die een verhoogd milieurisico met zich meebrengen. 

Geen stand-alone oplossing met Sufficio

Heb je een traditioneel milieuaspectenregister in bijvoorbeeld Excel, dan biedt deze doorgaans onvoldoende draagvlak bij decentrale procesafdelingen. Het is raadzaam om juist proceseigenaren en afdelingshoofden te betrekken bij het opstellen van een milieuaspectenregister, zodat het geen stand-alone overzicht wordt van de KAM- of milieuafdeling alleen. Je stimuleert hiermee dat betrokkenen verantwoordelijk blijven voor eigen risicovolle processen.

Online MAR delen je collega's

Sufficio MAR is makkelijk toegankelijk en je deelt de informatie in het MAR online. Het systeem Sufficio MAR staat online op een centrale plaats voor een onbeperkt aantal gebruikers. De kracht van een dergelijke werkwijze is dat door met betrokkenen informatie uit te wisselen, gezamenlijk tot een visie wordt gekomen voor milieubeleid. Met Sufficio MAR bereid je ook gemakkelijk managers voor op een audit, door acties toe te wijzen voor het controleren op juistheid van hun eigen risicovolle activiteiten.

                                                                                                                           

 

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden