Een RI&E uitvoeren is meer dan alleen een verplichting

Wij begrijpen dat veiligheid geld kost, dus je wilt ook nog eens een goede investering doen. Dat kan met Sufficio RI&E! Afgezien dat het hebben van een RI&E een verplichting is, moet je verder kijken dan alleen het afvinken van een ‘foutenlijstje’. Daarnaast moet je de RI&E zeker ook actueel houden. Dus inzicht in wat je goed voor elkaar hebt én overzicht waaraan je nog niet ‘voldoet’.

 

Sufficio 2.3 is LIVE!

 

 Als onderdeel van risicomanagement biedt Sufficio RI&E je die zekerheid om de RI&E voor elkaar te hebben en dat is juist datgene wat je als ondernemer wilt waarborgen. Arboregels zijn continu aan verandering onderhevig. Om te kunnen voldoen aan al die veranderende en nieuwe regels heb je een betrouwbare en simpele oplossing nodig. Vele RI&E-methodes zijn lang niet allemaal praktisch en verschillen ook nog eens op inhoud. Je wilt tenslotte de risico’s met minimale inspanning beheersbaar houden, zodat de bedrijfsvoering gewoon door kan gaan.

Het beste RI&E tool

  • Sufficio RI&E vereenvoudigt het woud aan arboregels;
  • stelt vanuit de uitgevoerde RI&E direct een Plan van Aanpak op;
  • is inhoudelijk altijd actueel door maandelijkse updates;
  • biedt inzicht in wat je wèl en niet voor elkaar hebt.

Nog belangrijker: we maken de RI&E handzaam en je kunt er actief mee aan de slag!

 

Iedere onderneming die 40 uur of meer verloont moet een RI&E hebben (wet). 

Indien er een onvolledige of helemaal geen RI&E is uitgevoerd, heeft dit grote consequenties voor het bedrijf en personeel.

Want het is voor niemand wenselijk dat het voortbestaan van een bedrijf ernstig in gevaar komt door een magazijnbrand of bedrijfsongeval.   

Vraag hier een offerte aan!

 
 
Ik wil meer weten over:

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden