RI&E pakket

(Pro)Actieve RI&E ondersteuning

De inspectie SZW wil zien dat je actief met de RI&E werkt en dat deze niet statisch blijft. Een jaarlijkse uitdraai van het Plan van Aanpak in de kast zetten is dus niet de methode waaruit ‘het op orde hebben’ van risicomanagement wordt aangetoond.

  • Wij geven het kader aan waarbinnen je bedrijf zich volgens wet- en regelgeving moet houden;
  • Samen bepalen we de mate van ‘voldoen aan’ en beschrijven de restrisico’s;
  • Tijdens de actualisatie geef je aan wat er met het PvA is gedaan en welke nieuwe maatregelen er zijn opgenomen (bijv. vanuit de verzekeringseisen of veranderende werkprocessen);
  • Daarnaast werk je met interne checks om eigen werknemers vervolgens betrokken te houden;
  • Daarnaast bespreken we nieuwe aspecten en daarbij behorende oplossingsrichtlijnen. Deze nemen we op in de geactualiseerde RI&E.

RI&E organisatiebreed opgesteld

De RI&E wordt in Sufficio daarom organisatiebreed opgesteld vanuit een uitgebreide vragenlijst (bijvoorbeeld met directie, HR, productie, logistiek, technische dienst enz.). Vanuit HR heb je bijvoorbeeld de verplichting om goed overzicht te houden op het ziekteverzuim binnen het bedrijf. Maar denk ook bijvoorbeeld aan eenvoudige (aanvullende) middelen om een RI&E compleet te maken, zoals het opstellen van een Huishoudelijk Reglement.

Met de tips die je opdoet vanuit de ervaringen van onze arbodeskundige, volg je zelf een continu proces van Plan, Do, Check en Act. In Sufficio ontvang je daarom maandelijkse updates met gewijzigde arbowetgeving, indien van toepassing. Met de jaarlijkse actualisatie in Sufficio RI&E neemt de arbodeskundige alle veranderingen met je door en voorziet je weer van tips en adviezen. Een continu proces!

                

                                                                                                               Download hier uitgebreide informatie Sufficio RI&E

             

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden